Jezus en Israel een parallelle geschiedenisJezus & Israël, een parallelle geschiedenis

Een profetie over de komende crisis in het Midden-Oosten, het geestelijk herstel van Israël en de wereldwijde opwekking.

In deze brochure heb ik getracht op overzichtelijke wijze een openbaring weer te geven welke ik in vijf fasen mocht ontvangen van mijn hemelse Vader. Deels geleidelijk, deels in ogenblikken van plotselinge inspiratie toonde de Here God mij hoe de wereldgeschiedenis het decor vormt voor een aanstaand apocalyptisch gebeuren zonder weerga.

Arjan van den Bijgaart
september 2001

De 3e editie van de Nederlandstalige versie is nu te downloaden als PDF. Sinds de publicatie van de 2e editie op internet (okt 2000) en als gedrukte brochure (sept 2001) heb ik door Gods genade nog meer parallellen mogen zien, die ik aan deze 3e editie heb toegevoegd. Verder is de tekst op sommige plaatsen gecorrigeerd en aangepast. Tevens heb ik de inhoud leesbaarder gemaakt door de verwijzingen naar Bijbelplaatsen, die voorheen in de tekst zelf stonden, nu als een voetnoot aan het einde van elk hoofdstuk te vermelden. Tot slot is de literatuuropgave uitbreid en zijn enkele namen en begrippen uit de Tweede Wereldoorlog nader verklaard.

Arjan van den Bijgaart
juli 2007

U kunt de tekst van deze brochure downloaden als pdf

Jesus and Israel a parallel historyJesus & Israel, a parallel history

A prophecy regarding the impending Middle-East crisis, the spiritual restoration of Israel and
worldwide revival.

My aim in this brochure is to give an orderly account of the revelation I have received from my heavenly Father. This revelation came to me in five parts. Sometimes step by step, but sometimes in moments of sudden inspiration the Lord God revealed to me how global history actually forms the backdrop to a future and unprecedented apocalyptic event.

Arjan van den Bijgaart
september 2001

updated July 2007 with new parallels and improved readability

Download the text of this brochure in pdf-format