Ecovata

meer over Jezus en Israel een parallelle geschiedenis

Het doel van Ecovata is het verspreiden en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, om aan dit doel bij te dragen hebben we verschillende (onderling gekoppelde) distributie websites opgezet:

Gospel uit de Lage Landen: Eigentijdse gospelmuziek en boodschappen van christenmusici uit de Lage Landen.

Ecovata gewijde muziek: Meer traditionele kerk- en koormuziek.

Ecovata gifts: (luister)boeken, (bijbel)studies en allerlei leuke gifts en mooie producten met een boodschap.

Verder hebben we een aantal interessante links voor u op een rijtje gezet:

BCB: de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak. Brancheorganisatie BCB behartigt de belangen van de deelnemende boekhandels, uitgeverijen en distributeurs.

Christelijkpodium.nl: ChristelijkPodium.nl wil christelijke artiesten, sprekers en podia bij elkaar brengen. Je vindt hier informatie over sprekers, cabaretiers, theatergroepen en bands, maar ook over jongerencafés, studentenverenigingen, jeugdkerken en festivals.

Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen toe te rusten om als volwassen christenen hun plaats in de maatschappij in te nemen en toch dicht bij de Heer te blijven.

Evangelische Omroep: De EO is een Nederlandse publieke omroep met een evangeliserende inslag.

Gospel Recordings Nederland: GRN is een interkerkelijke zendingsorganisatie die het evangelie wil verspreiden met behulp van audiomaterialen in meer dan 6.100 talen en dialecten.

GrootNieuwsRadio: Het radiostation heeft een christelijke inslag en richt zich voornamelijk op de gelovige luisteraar. Actualiteiten en sociale thema's gaan hand in hand met kerknieuws en geestelijke onderwerpen, steeds afgewisseld met de mooiste gospelsongs.